Ochrana osobných údajov

Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti MDi, s.r.o., so sídlom Kravany nad Dunajom č. 397, 946 36 Kravany nad Dunajom, IČO: 35970235, DIČ: 2022107780, IČ DPH: SK2022107780, zapísanej v Obchodnom registri vedenom na Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka 17469/N, zastúpená konateľmi Pavol Bottka, 610, Iža 946 39, tel. +421 915 986 626, Jana Kulichová, 609, Iža 946039, tel. +421 907 716 195, mail mdisro@gmail.com (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

  • meno a priezvisko
  • názov spoločnosti
  • adresa
  • e-mail
  • telefónne číslo

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom zasielania marketingových informácií. Tieto údaje budú Správcom uchovávané po dobu 2 rokov.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaním osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním správy na e-mail mdisro@gmail.com, prípadne listom na našu adresu MDi, s.r.o., Kravany nad Dunajom č. 397, 946 36 Kravany nad Dunajom.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

Poskytovateľ webhostingu: Centrála: Webnode AG, Limmatquai 112, 8001 Zurich, Switzerland, Identifikačné číslo, CH-170.3.036.124-0. Obchodný register: Handelsregister Kanton Zürich, Schöntalstrasse 5, Postfach, 8022 Zürich. Vývoj a prevádzka: Webnode CZ s.r.o., Hlinky 70, 603 00 Brno, Česká republika.

Tvorba a obsah web stránky herbadanubia.sk: aha design, s.r.o., Dohnányho 22, 821 08 Bratislava, Slovenská Republika, IČO: 47 621 621, DIČ: 202 401 1748.